5 KM (DƯỚI 15 TUỔI)

5 KM

*Xuất phát/Đích: Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, đường Trần Quốc Nghiễn, Hòn Gai, thành phố Hạ Long

 

* Đường chạy: Sẽ cập nhật.

 

* Thời gian

06:00 Tập trung tại vạch Xuất phát

06:10 Thông báo thông tin cơ bản về đường chạy 5 km

06:20 Khởi động

06:30 Xuất phát

07:30 Cut-off Time

 

* Bản đồ Đường chạy: Sẽ cập nhật

CUỘC ĐUA KHÁC
FULL MARATHON
25.07.2021 - 21:45
CỰ LY 10 KM
25.07.2021 - 21:42
CỰ LY 5 KM
25.07.2021 - 21:35