CỰ LY 10 KM

10 KM

* Xuất phát/Đích: Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, đường Trần Quốc Nghiễn, thành phố Hạ Long

 

* Đường chạy: Sẽ cập nhật.

 

* Thời gian

06:00  Tập trung tại vạch Xuất phát

06:10  Thông báo thông tin cơ bản về đường chạy 10 km

06:20  Khởi động

06:30  Xuất phát

08:30  Cut-off Time

 

* Bản đồ Đường chạy: Sẽ cập nhật.

CUỘC ĐUA KHÁC
FULL MARATHON
25.07.2021 - 21:45
BÁN MARATHON
25.07.2021 - 21:43
5 KM (DƯỚI 15 TUỔI)
25.07.2021 - 21:41
CỰ LY 5 KM
25.07.2021 - 21:35