BÁN MARATHON

21,097 KM

* Xuất phát/Đích: Cung Quy hoạch, Hội chợ, Triển lãm Quảng Ninh, đường Trần Quốc Nghiễn, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 

* Đường chạy: Sẽ cập nhật

 

* Thời gian
05:00 Tập trung tại vạch Xuất phát

05:15 Thông báo thông tin cơ bản về đường chạy 21 km

05:20 Khởi động

05:30 Xuất phát

09:00 Cut-off Time

 

* Bản đồ Đường chạy: Sẽ cập nhật

CUỘC ĐUA KHÁC
FULL MARATHON
25.07.2021 - 21:45
CỰ LY 10 KM
25.07.2021 - 21:42
CỰ LY 5 KM
25.07.2021 - 21:35